Online Familieberichten
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden

Doelstelling

Dit project heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie over familieberichten. De doelgroep is de historisch en genealogisch onderzoeker. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven.

Werkgebied

Het werkgebied zijn de familieberichten uit alle landelijke- en regionale bladen, aangevuld met alle mogelijke familiedrukwerk uit privé collecties.

Onafhankelijkheid

Het project staat los van iedere organisatie, bestuur of stichting. Ondanks de vrijwillige medewerking van diverse instanties, is er geen verbinding met deze instanties. De projectvrijwilligers dragen gezamelijk en onafhankelijk het project.

Mag dit allemaal?

Zolang er geen gegevens gepubliceerd worden van levende personen voldoet deze informatie volledig aan de eisen die gesteld worden in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Indien er onbedoeld metadata opgeslagen is van levende personen zullen deze gegevens op verzoek van die persoon verwijderd worden.

Medewerkers

Het project draait helemaal op vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft één of meerdere bladen onder zijn/haar hoede. Ook het ontwerp en het onderhoud van de site gebeurt volledig door vrijwilligers.

Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die informatie kunnen verzamelen. Als u wilt meewerken aan dit project, neem dan contact met ons op.

Financiëring

De gemaakte kosten worden geheel door de medewerkers gedragen. De enige bron van inkomsten voor het project is het gebruik van reclamebanners (rechts op het scherm). Indien er op de reclamebanners geklikt wordt krijgt het project hier een zeer klein bedrag voor. Deze inkomsten worden gebruikt om een klein gedeelte van de infrastructuurkosten te dragen (hosting web-site). Natuurlijk zijn we op zoek naar sponsors. Bij voldoende sponsors worden de reclamebanners verminderd of verwijderd.

Contact

Voor vragen, opmerkingen, aanmeldingen, sponsoring enz. kunt u gebruik maken van het contactformulier

Gebruik gegevens

De gegevens op deze site mogen vrij gebruikt worden t.b.v. genealogisch onderzoek. De verwerker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van de gegevens in het kader van de AVG. Bij gebruik van de gegevens waarderen we een bronvermelding.

Projecthistorie

 • 1 juli 2007: Start project.
 • 1 juni 2007: Opstart Pilot, bouw site en conversie gegegevens.
 • 20 augustus 2008: De grens van 600.000 advertenties is doorbroken.
 • 16 oktober 2009: De grens van 700.000 advertenties is doorbroken.

Terugkeer naar de site

Klik op http://www.online-familieberichten.nl om terug te keren naar de site.

Privacyregeling

PRIVACYREGELING FAMILIEADVERTENTIES WWW.ONLINE-FAMILIEBERICHTEN.NL

Deze privacyregeling is in opzet hetzelfde als de regeling die het “CBG|Centrum voor familiegeschiedenis” hanteert (Zie: https://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/familieadvertenties/)

Privacyregeling

Ten behoeve van genealogisch en historisch onderzoek beheert www.online-familieberichten.nl (OLF) voor familiegeschiedenis op internet een uitgebreide collectie familieadvertenties: historische advertenties uit kranten met geboorte-, overlijdens- en trouwberichten. Deze familieadvertenties bevatten persoonlijke gegevens van levende en overleden personen. In deze privacyregeling lees je hoe OLF hiermee omgaat.

De collectie van OLF voor familiegeschiedenis

De collectie van OLF bevat persoonsgegevens: tot individuen te herleiden gegevens als naam, geboortedatum, trouwdatum of woonplaats. Gebruik van deze persoonsgegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder de wet zijn persoonlijke gegevens van overleden personen niet beschermd. OLF bouwt haar collectie op door familieadvertenties in te scannen en daarin opgenomen namen daaraan te koppelen als tekst (‘metadata’). Gebruikers met toegang tot deze collectie kunnen dan zoeken op namen en de advertenties in digitale vorm inzien waarin deze namen voorkomen.

Opvragen van advertenties

Opvragen van advertenties in de collectie is alleen mogelijk voor gebruikers met een geldig persoonsgebonden account (email). Aanvragers van een account en bezoekers dienen akkoord te gaan met het reglement voor gebruik van OLF, waarin privacy-gerelateerde regels zijn opgenomen. Deze vermeldt onder meer dat familieadvertenties niet zomaar mogen worden verspreid of gepubliceerd en dat gebruikers zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten houden. Bij geconstateerde overtreding van deze privacyregeling kan OLF het account van de gebruiker sluiten. OLF heeft geen controle over het gebruik van persoonsgegevens door haar gebruikers en bezoekers. Zo kan OLF niet voorkomen dat anderen familieadvertenties van haar overnemen en her publiceren.

Correctie van gegevens

Op verzoek van een ieder zal OLF in de metadata in haar collectie herstellen. Omdat de collectie van OLF is gebaseerd op de gegevens zoals vermeld in historische documenten, is het niet mogelijk correcties of aanpassingen te doen wanneer dit tot afwijkingen leidt ten opzichte van de advertenties. Ook is het niet mogelijk correcties of aanpassingen te doen in de gescande advertenties zelf.

Verwijdering van gegevens

Een ieder wiens persoonlijke gegevens voorkomen in de collectie kan bij OLF een verzoek tot verwijdering indienen. Dit verzoek kan schriftelijk of elektronisch worden ingediend en moet worden voorzien van bewijs dat de verzoeker de persoon in kwestie is. OLF zal na controle van het verzoek de betreffende persoonsgegevens verwijderen uit de metadata zodat zoekopdrachten op deze persoonsgegevens geen advertenties meer opleveren. De advertentie die als bron diende, blijft echter aanwezig in de collectie vanwege zijn status als historisch document.

Beveiliging

OLF hanteert adequate beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de collectie en daarin opgenomen persoonsgegevens te waarborgen. Gegevens zijn slechts op te vragen voor gebruikers die zich met een email hebben aangemeld. Toevoegen en aanpassen van gegevens kan slechts door beheerders in dienst van OLF. Deze beheerders hebben toegang tot alle gegevens maar zijn daarbij aan strikte geheimhouding gebonden. Hun activiteiten worden geregistreerd en bij geconstateerd misbruik neemt het bestuur maatregelen. Tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf worden maatregelen genomen als een firewall, afscherming van gevoelige gegevens en fysieke beveiliging van ruimtes waarin de apparatuur is opgesteld.

Donaties

Als u ons werk waardeert, kunt een een donatie overwegen. Ieder bedrag is welkom via Paypal:
Doe een donatie (ieder bedrag is welkom) via Paypal of op rekening NL86 RABO 0346 59 1244 t.n.v. Stichting Online-Verleden o.v.v. www.online-familieberichten.nl en uw email-adres.
Vermeld altijd uw e-mail adres dat u gebruikt op deze site.

Donateurs

De lijst met recente donateurs.
 • 2023-03-27 Shui Ying Metselaar-Hou
 • 2023-03-14 G.van den Brink
 • 2023-03-06 Ada van der Meulen
 • 2023-03-02 Klaas Steffens
 • 2023-02-27 J P Kousemaker
 • 2023-02-25 R. van den Berg
 • 2023-02-13 J. Schroen
 • 2023-02-13 Michiel Daams
 • 2023-02-09 S.J. van Scherpenzeel
 • 2023-01-19 G. Timmerman
 • 2023-01-05 F.T Kouwenhoven
 • 2023-01-01 Thijs de Reus
 • 2022-12-27 Bartho Hendriksen
 • 2022-12-26 Peter Buyk
 • 2022-12-22 T Annema
 • 2022-12-20 J Overduin
 • 2022-12-16 A W Nugteren Zwijndrecht
 • 2022-12-08 Arie van den Heuvel
 • 2022-12-07 Agnes Rademakers
 • 2022-12-07 Dick van Fulpen
 • 2022-12-01 D DE VOS
 • 2022-11-30 Dirk Maaijen
 • 2022-11-29 MSD van Groenestijn
 • 2022-11-25 J Overduin
 • 2022-11-21 Mw C Maaskant
 • 2022-11-18 Marianne van der Werf-Broshuis
 • 2022-11-03 Frans van Meijel
 • 2022-10-31 JF KRIPS
 • 2022-10-28 Anneke Friedhoff-Verwey
 • 2022-10-25 Egbert Boertien
 • 2022-10-12 G. Hemmes
 • 2022-10-07 Henk Wijers
 • 2022-09-25 C.A.Sevenhoven
 • 2022-09-22 Cees Rondel Den Helder
 • 2022-09-21 Sylvia Adriaansen
 • 2022-09-20 C.L. Hemmes
 • 2022-09-12 J.P van der Stoel
 • 2022-09-10 M.J. van Lieburg Samenwerking Artsendatabank
 • 2022-09-07 Hr A L C Onderwater
 • 2022-09-07 Rien Wattel Hoofddorp
 • 2022-09-04 H. Wassink
 • 2022-09-04 Ilse Kooijman - van den Ancker Purmerend
 • 2022-08-27 Ad Vendrig Weesp
 • 2022-08-27 A.G.M. Tijssen Zundert
 • 2022-08-12 Mw R Sels-Emous Kortenhoef
 • 2022-08-10 Mw M J den Herder
 • 2022-08-09 Koos Hoekzema
 • 2022-08-03 Maria van der Vlist
 • 2022-08-02 J Overduin
 • 2022-07-30 W.H.J.te Slaa
 • 2022-07-27 Hr B Metselaar en Mw M Metselaar-Paans
 • 2022-07-09 Hr A de Groot, Mw L de Groot-Vrieling
 • 2022-07-09 Agnes Rademakers
 • 2022-07-06 John van der Wel
 • 2022-06-29 P. Kremer
 • 2022-06-13 Adriaan Hofstra Drachten
 • 2022-06-09 W.H.J.te Slaa
 • 2022-06-08 Willem H. Kranendonk
 • 2022-05-30 Y. Zondervan
 • 2022-05-30 Y. Zondervan
 • 2022-05-19 J vd Vaart Dordrecht
 • 2022-05-07 Rudy Degener Stolzenau (D)
 • 2022-04-26 H. Wilbrink
 • 2022-04-23 Frank Doggen
 • 2022-04-18 Meindert van der Meulen
 • 2022-04-15 T. Annema
 • 2022-04-14 Peter Touw
 • 2022-04-13 G. van den Brink
 • 2022-04-11 annie janssen-cornelissen
 • 2022-04-10 Wim Kemp
 • 2022-04-04 F. van der Velden
 • 2022-04-01 W. van Beek
 • 2022-03-20 G J P Smit
 • 2022-03-09 J Overduin Roden
 • 2022-03-04 F H Koorevaar Gorinchem
 • 2022-03-02 Marjolijn van Hilten
 • 2022-03-02 Anja van den Boogaard
 • 2022-02-21 Janneke Helling
 • 2022-02-19 Cor Bart
 • 2022-02-13 N.G. Bouma-de Lange
 • 2022-02-08 Marinus de Mooij
 • 2022-02-07 L.M van den Doel
 • 2022-02-06 D. den Ottelander
 • 2022-02-05 J.F.M. Boggia Leiden
 • 2022-02-04 Hans Schutijser
 • 2022-02-03 Roberto Oldani
 • 2022-01-31 Andre van Tubergen
 • 2022-01-30 H. Werk
 • 2022-01-22 Ineke Schilder-Tol
 • 2022-01-15 C. Honcoop
 • 2022-01-07 Joyce Adriënne Van der Ent Rotterdam
 • 2022-01-01 Dick van Fulpen
 • 2021-12-26 G. Aertsen
 • 2021-12-25 Ger Koper
 • 2021-12-22 A.spits
 • 2021-12-22 Gerard van Vliet
 • 2021-12-02 Y Zondervan
 • 2021-11-29 Henk Eijssens
 • 2021-11-26 G. Timmerman
 • 2021-11-15 D H van Sichem
 • 2021-11-12 J Overduin
 • 2021-11-10 Marjolijn van Hilten
 • 2021-11-04 M Gensen-Rosendal
 • 2021-11-02 M.S. Buddingh
 • 2021-11-01 Boukje Boersma
 • 2021-10-29 Maria Visser
 • 2021-10-20 G.H. Janssen eo C.D.C.M. Janssen-Braat
 • 2021-10-14 M.L. van der Sommen
 • 2021-09-24 Dick van Fulpen
 • 2021-09-24 Tonny Oey Purmerend
 • 2021-09-23 L Cretz
 • 2021-09-22 G. Gootjes
 • 2021-09-21 Ben Bakker
 • 2021-09-19 Leo Muileboom
 • 2021-09-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-09-11 A. Koene en of B. Koene-Spijkerman
 • 2021-09-09 G.J. Bakker Zierikzee
 • 2021-09-05 Janneke Helling-van Rheenen Velp
 • 2021-08-25 Willem van den Broek Schiedam
 • 2021-08-16 Hubert Peters
 • 2021-08-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-08-13 H.B. Traudes-Benner
 • 2021-08-01 A W Nugteren en Mevr L C Nugteren-V Dam Zwijndrecht
 • 2021-07-26 T.J.A. Woltjer
 • 2021-07-26 Kees JCPA Goverde Oisterwijk
 • 2021-07-25 H. Muntendam Gelsenkirchen
 • 2021-07-25 W J A van Wijk Maastricht
 • 2021-07-23 B Metselaar en Mevr M Metselaar-Paans
 • 2021-07-23 C.W.van Zaanen-Hoeve
 • 2021-07-14 Dinah Roobol
 • 2021-07-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-07-12 Hans Schutijser
 • 2021-07-12 Nico van Maanen
 • 2021-07-01 Femmy Tacke
 • 2021-06-27 Lennaert Krapels
 • 2021-06-17 P. A. Hovius
 • 2021-06-17 Marc Fieret
 • 2021-06-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-06-13 Jan Jager
 • 2021-05-27 J Overduin
 • 2021-05-22 Evert Hemmers
 • 2021-05-20 Mw M J E Zondervan-Harte
 • 2021-05-17 Familiestichting van der Neut
 • 2021-05-15 P.J.M. Rademakers
 • 2021-05-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-05-13 D Veenstra
 • 2021-05-05 P.H.J. Pruiksma
 • 2021-05-05 P.J. de Jong
 • 2021-05-05 L. Huisman
 • 2021-04-28 A W M Roelofs
 • 2021-04-27 Joyce Adriënne Van der Ent Rotterdam
 • 2021-04-27 Joyce Adriënne Van der Ent Rotterdam
 • 2021-04-25 Lya Hartman
 • 2021-04-20 Pleun van der Schee
 • 2021-04-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-04-11 Z. Zoutewelle
 • 2021-04-08 A E M van Hameren
 • 2021-04-08 J. Klement
 • 2021-04-06 Harry Koster Duiven
 • 2021-04-04 Dick van Fulpen
 • 2021-04-04 Jan de Brabander
 • 2021-03-26 HM Wilkes Rotterdam
 • 2021-03-23 H. van Limburg eo C.E. van Limburg-Boot
 • 2021-03-22 J Roose Vlissingen
 • 2021-03-22 A. den Boer
 • 2021-03-22 RM Dessaur
 • 2021-03-20 Pasqual Brüss
 • 2021-03-16 Arriette Strijk Almere
 • 2021-03-15 Johan Verburgt Tholen
 • 2021-03-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-03-12 Thea Verheij
 • 2021-03-12 Dicky van der Schans Ridderkerk
 • 2021-02-27 Lambertus Leonardus Van Den Brandt
 • 2021-02-20 Reinder van Aller
 • 2021-02-19 MC van Hoeven Nootdorp
 • 2021-02-18 Willem H. Kranendonk
 • 2021-02-18 Lamier
 • 2021-02-15 W.P. Poppe
 • 2021-02-15 H. Olijve-Vleems
 • 2021-02-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-02-11 H Slabbekoorn
 • 2021-02-09 Wim Lekkerkerker
 • 2021-02-08 J Overduin
 • 2021-02-01 Connie Reinhoud Standdaarbuiten
 • 2021-01-30 G.N. Klijn Acquoy
 • 2021-01-28 Wouda Horward-Vonk
 • 2021-01-24 Bregje Dijksterhuis
 • 2021-01-22 M.J. Biekart
 • 2021-01-21 Erick van der Veer Apeldoorn
 • 2021-01-18 P van Konijnenburg
 • 2021-01-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2021-01-12 W. Bakker
 • 2021-01-08 Kitty de Bruin Lanneplaa, Frankrijk
 • 2020-12-30 J Overduin
 • 2020-12-28 Wim de Haard Hellevoetsluis
 • 2020-12-26 C.J. Verhoeven
 • 2020-12-24 A.C.M.M. Spanninga Almere
 • 2020-12-20 Hr J Caesar
 • 2020-12-19 J. Gloudie
 • 2020-12-19 F. van Polen Bovenkarspel
 • 2020-12-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-12-07 D.L. Noordhof
 • 2020-12-04 K. Steffens
 • 2020-11-23 Wim Snel
 • 2020-11-23 J Metselaar
 • 2020-11-22 Agnes Rademakers
 • 2020-11-21 F Slee-van Emden
 • 2020-11-20 Jos Hilvers
 • 2020-11-20 Alphons de Visser Spitzen
 • 2020-11-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-11-13 CE Rook-van Laere
 • 2020-11-12 W.P. Verdonk
 • 2020-11-11 Diny Gardenier
 • 2020-11-10 J H van Vorden
 • 2020-11-09 P. Aartsen
 • 2020-11-09 Wim van Dalfsen
 • 2020-11-09 J. van der Werff
 • 2020-11-07 G. Timmerman
 • 2020-11-06 Arthur Baeten
 • 2020-11-06 Frans Janssen
 • 2020-11-05 Jan Hengstmengel
 • 2020-11-02 Els Rentmeester
 • 2020-11-02 J Overduin
 • 2020-10-23 Mw F A S Nijveldt
 • 2020-10-21 J G M Bastiaansen
 • 2020-10-21 Mw M S Buddingh
 • 2020-10-19 Verkade J A M
 • 2020-10-18 G.M.M. Plekker-v Sante
 • 2020-10-18 P.R.Ubels
 • 2020-10-17 Ine Hendriks
 • 2020-10-17 Frans van Meijel
 • 2020-10-17 Cor van Leeuwen
 • 2020-10-16 A.G. Vendrig
 • 2020-10-15 Arie Bervoets Weesp
 • 2020-10-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-10-12 T.J. van Fulpen
 • 2020-10-11 J.A. van der Ent
 • 2020-10-11 Walther Jansen
 • 2020-10-11 J.J. de Waal
 • 2020-10-11 Jeroen van der Waal
 • 2020-10-10 Kees Klootwijk
 • 2020-10-10 F H Koorevaar
 • 2020-10-06 B van Leeuwen
 • 2020-09-18 Hr M Berkepeis
 • 2020-09-15 C van Leeuwen
 • 2020-09-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-09-01 Beth Yvonne Rees Carmichael, CA, VS
 • 2020-08-24 J.C.P.A. Goverde Oisterwijk
 • 2020-08-19 B van Leeuwen en K A van Leeuwen-de Jong
 • 2020-08-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-08-04 Hr LM Arnold
 • 2020-07-17 W H M Kranendonk
 • 2020-07-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-07-05 Loes Holst-Valk
 • 2020-07-03 Hr P W J vd Schee
 • 2020-07-03 Mw M P H Ribbers
 • 2020-06-20 Loes Holst-Valk
 • 2020-06-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-05-24 Simon Belleman Hoogland
 • 2020-05-20 Y Zondervan en M J E Zondervan
 • 2020-05-15 J Overduin
 • 2020-05-15 Hr A C P Koens
 • 2020-05-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-04-29 J.C.P.A. Goverde Oisterwijk
 • 2020-04-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-04-09 Cor Weerts Eijsden
 • 2020-03-30 Dhr J W Schroder.Mw G G Schroder-Kievit
 • 2020-03-29 Hr W Boonacker, Mw I Boonacker-Gunneman
 • 2020-03-23 W Kemp Hoofddorp
 • 2020-03-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-02-14 Adriaan Leendert Minderhoud
 • 2020-01-14 Adriaan Leendert Minderhoud
9
Home | Naamindex | Online-begraafplaatsen | cookies