Online Familieberichten
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNaamindex

1e letter  

A (42324)
B (256316)
C (35513)
D (98728)
E (43195)
F (26025)
G (92902)
H (177782)
I (6899)
J (56994)
K (157542)
L (91318)
M (107174)
N (39412)
O (40630)
P (73490)
Q (2116)
R (84787)
S (179830)
T (48455)
U (5116)
V (140246)
W (106253)
X (59)
Y (850)
Z (31695)

2e letter  

DA (13151)
DE (17990)
DH (175)
DI (24269)
DJ (53)
DK (1)
DL (4)
DM (1)
DN (2)
DO (20770)
DP (2)
DR (10021)
DU (11545)
DW (108)
DY (78)
DZ (10)

3e letter  

DYB (2)
DYC (19)
DYK (37)
DYL (4)
DYN (3)
DYR (1)
DYS (9)
DYX (3)

4e letter  

DYCK (17)
DYCZ (2)

4e letter  

<= Selecteer de vierde letter van de achternaam

6
Home | Naamindex | Online-begraafplaatsen|