Online Familieberichten
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNaamindex

1e letter  

A (39769)
B (234224)
C (33666)
D (91008)
E (40260)
F (23965)
G (83919)
H (163345)
I (6301)
J (53288)
K (144086)
L (84853)
M (96328)
N (36399)
O (37289)
P (67719)
Q (1866)
R (77829)
S (168156)
T (43674)
U (4799)
V (126771)
W (96732)
X (51)
Y (697)
Z (28824)

2e letter  

HA (40574)
HE (49551)
HI (5356)
HJ (2)
HK (1)
HL (6)
HN (2)
HO (50284)
HP (4)
HR (11)
HS (1)
HU (16922)
HV (1)
HW (4)
HY (108)

3e letter  

HAA (9686)
HAB (1191)
HAC (293)
HAD (130)
HAE (1044)
HAF (224)
HAG (2801)
HAH (105)
HAI (382)
HAJ (29)
HAK (1033)
HAL (1932)
HAM (4599)
HAN (2680)
HAP (231)
HAR (8868)
HAS (1010)
HAT (588)
HAU (404)
HAV (1879)
HAW (67)
HAX (14)
HAY (111)
HAZ (1235)

4e letter  

HAGA (7)
HAGD (13)
HAGE (2565)
HAGG (34)
HAGH (16)
HAGI (1)
HAGM (30)
HAGN (1)
HAGO (80)
HAGR (15)
HAGS (2)
HAGT (23)
HAGU (1)

Hagsma

Eelkjen Hagsma (1946-2019)

Hagspiel

Katharina Gertrud Elisabeth (Kathi) Hagspiel (1926-2011)

5
Home | Naamindex | Online-begraafplaatsen | cookies