Online Familieberichten
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNaamindex

1e letter  

A (40475)
B (236786)
C (34186)
D (91826)
E (40708)
F (24254)
G (84745)
H (164866)
I (6341)
J (53904)
K (145250)
L (85543)
M (97430)
N (36672)
O (37616)
P (68413)
Q (1880)
R (78945)
S (169909)
T (44132)
U (4838)
V (128150)
W (97577)
X (51)
Y (701)
Z (29092)

2e letter  

KA (18188)
KB (1)
KC (1)
KE (18274)
KH (59)
KI (5982)
KJ (1)
KK (1)
KL (21244)
KM (6)
KN (5617)
KO (41246)
KR (20689)
KS (1)
KT (2)
KU (11617)
KV (2)
KW (1519)
KY (14)

3e letter  

KHA (20)
KHE (7)
KHI (2)
KHO (28)
KHR (1)
KHU (1)

4e letter  

KHAB (1)
KHAC (1)
KHAD (1)
KHAL (4)
KHAM (3)
KHAN (4)
KHAR (3)
KHAU (1)
KHAY (2)

4e letter  

<= Selecteer de vierde letter van de achternaam

8
Home | Naamindex | Online-begraafplaatsen | cookies